Đề xuất 18 ứng dụng tài xỉu trò chơi

19/01/2024
tuyển sinh tiến sĩ 2023

Thông tin về thời gian, địa điểm bảo vệ cấp học viện của NCS Hoàng Mạnh Thắng

 THÔNG BÁO tài xỉu TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Hoàng Mạnh Thắng dưới sự hướng dẫn của cố […]
19/01/2024
tuyển sinh tiến sĩ 2023

Thông tin về thời gian, địa điểm bảo vệ cấp học viện của NCS Nguyễn Đức Hoàng

THÔNG BÁO tài xỉu TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO NCS. Nguyễn Đức Hoàng dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Đỗ […]
16/01/2024
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Ngô Thế Anh

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN HIỆU NĂNG HỆ THỐNG THÔNG TIN VÔ […]
10/01/2024
tuyển sinh tiến sĩ 2023

Thông tin về thời gian, địa điểm bảo vệ cấp học viện của NCS Vũ Lê Quỳnh Giang

THÔNG BÁO tài xỉu TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Vũ Lê Quỳnh Giang dưới sự hướng dẫn của […]
02/01/2024
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Hoàng Mạnh Thắng

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu hệ mật hạng nhẹ trên vành đa thức ứng […]
24/12/2023
NCS Phạm Long Châu chụp ảnh cùng Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện

[LATS] Nghiên cứu sinh Phạm Long Châu bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Chiều 23/12/2023, tài xỉu tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Phạm Long Châu về: Đề […]
23/12/2023
411660739_883274623496901_4676875597799461138_n

[LATS] Nghiên cứu sinh Phạm Vũ Minh Tú bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Sáng 23/12/2023, tài xỉu tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Phạm Vũ Minh Tú về: […]
13/12/2023
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Lê Ngọc Hiếu

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: HƯỚNG TIẾP CẬN SWOT CHO CÂN BẰNG TẢI TRÊN ĐIỆN TOÁN […]
06/12/2023
NCS Dương Thị Tân chụp ảnh cùng  giảng viên hướng dẫn PTIT

[LATS]Nghiên cứu sinh Dương Thị Tân bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Chiều 05/12/2023, tài xỉu tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Dương Thị Tân về: Đề […]
01/12/2023
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về thời gian, địa điểm bảo vệ cấp học viện của NCS Phạm Long Châu

THÔNG BÁO tài xỉu TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Phạm Long Châu dưới sự hướng dẫn của TS. […]