Đề xuất 18 ứng dụng tài xỉu trò chơi

24/12/2023
NCS Phạm Long Châu chụp ảnh cùng Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện

[LATS] Nghiên cứu sinh Phạm Long Châu bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Chiều 23/12/2023, tài xỉu tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Phạm Long Châu về: Đề […]
23/12/2023
411660739_883274623496901_4676875597799461138_n

[LATS] Nghiên cứu sinh Phạm Vũ Minh Tú bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Sáng 23/12/2023, tài xỉu tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Phạm Vũ Minh Tú về: […]
13/12/2023
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Lê Ngọc Hiếu

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: HƯỚNG TIẾP CẬN SWOT CHO CÂN BẰNG TẢI TRÊN ĐIỆN TOÁN […]
06/12/2023
NCS Dương Thị Tân chụp ảnh cùng  giảng viên hướng dẫn PTIT

[LATS]Nghiên cứu sinh Dương Thị Tân bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Chiều 05/12/2023, tài xỉu tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Dương Thị Tân về: Đề […]
01/12/2023
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về thời gian, địa điểm bảo vệ cấp học viện của NCS Phạm Long Châu

THÔNG BÁO tài xỉu TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Phạm Long Châu dưới sự hướng dẫn của TS. […]
01/12/2023
NCS Đỗ Thị Lan Anh - PTIT

[LATS] Nghiên cứu sinh Đỗ Thị Lan Anh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Chiều 30/11/2023, tài xỉu tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Đỗ Thị Lan Anh về: […]
22/11/2023
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về thời gian, địa điểm bảo vệ cấp học viện của NCS Dương Thị Tân

THÔNG BÁO tài xỉu TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO : NCS. Dương Thị Tân dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn […]
17/11/2023
0G1A124-67

[LATS]Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Thủy bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Sáng 16/11/2023, tài xỉu tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Thanh Thủy về: […]
15/11/2023
95

[LATS]Nghiên cứu sinh Nguyễn Hồng Thủy bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

Chiều 14/11/2023, tài xỉu tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Hồng Thủy về: Đề […]
12/11/2023
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Phạm Long Châu

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: Tác động của truyền miệng điện tử tới ý định lựa […]