Đề xuất 18 ứng dụng tài xỉu trò chơi

16/01/2024
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Ngô Thế Anh

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN HIỆU NĂNG HỆ THỐNG THÔNG TIN VÔ […]
02/01/2024
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Hoàng Mạnh Thắng

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu hệ mật hạng nhẹ trên vành đa thức ứng […]
13/12/2023
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Lê Ngọc Hiếu

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: HƯỚNG TIẾP CẬN SWOT CHO CÂN BẰNG TẢI TRÊN ĐIỆN TOÁN […]
12/11/2023
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Phạm Long Châu

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Tên đề tài luận án tiến sĩ: Tác động của truyền miệng điện tử tới ý định lựa […]
03/11/2023
tuyển sinh tiến sĩ 2023

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Dương Thị Tân

– Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp may ở […]
26/10/2023
logo120

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Đỗ Thị Lan Anh

Đề tài luận án tiến sĩ: Ảnh hưởng từ sự linh hoạt của nhà cung cấp dịch vụ tới lòng trung thành của khách hàng […]
20/10/2023
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Phạm Vũ Minh Tú

Tên đề tài luận án tiến sĩ: NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ TRUYỀN DẪN LAI GHÉP FSO, MMW VÀ SỢI QUANG CHO MẠNG BACKHAUL DI ĐỘNG […]
12/10/2023
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Nguyễn Hồng Thủy

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật định vị thiết bị di động thế hệ thứ tư và ứng […]
09/10/2023
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Nguyễn Thị Thanh Thủy

– Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu các phương pháp học máy cho trích xuất thông tin tự động từ văn bản […]
25/08/2023
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022

Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Vũ Hoài Nam

Tên đề tài luận án tiến sĩ: PHÁT HIỆN MỘT SỐ SỰ KIỆN BẤT THƯỜNG DỰA TRÊN HÌNH ẢNH SỬ DỤNG MÔ HÌNH PHÂN CẤP […]