Đề xuất 18 ứng dụng tài xỉu trò chơi

[LATS]Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Thủy bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện

95
[LATS]Nghiên cứu sinh Nguyễn Hồng Thủy bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Học viện
15/11/2023
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022
Thông tin về thời gian, địa điểm bảo vệ cấp học viện của NCS Dương Thị Tân
22/11/2023

Sáng 16/11/2023, tài xỉu tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Thanh Thủy về:

Đề tài: “Nghiên cứu các phương pháp học máy cho trích xuất thông tin tự động từ văn bản”

Chuyên ngành: Hệ thống thông tin

Mã số chuyên ngành: 9.48.01.04

Dưới sự hướng dẫn khoa học của: GS.TS. Từ Minh Phương và PGS.TS. Ngô Xuân Bách.

Toàn cảnh buổi Bảo vệ của NCS Nguyễn Thị Thanh Thủy

Toàn cảnh buổi Bảo vệ của NCS Nguyễn Thị Thanh Thủy

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện gồm các thành viên: GS.TSKH. Nguyễn Khoa Sơn – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Lê Nhật Thăng- tài xỉu – Ủy viên Thư ký; PGS.TS. Bùi Thu Lâm – Học viện Kỹ thuật Mật mã – Ủy viên-Phản biện 1; PGS.TS. Nguyễn Trí Thành – Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội – Ủy viên-Phản biện 2; PGS.TS. Nguyễn Hà Nam – Trường Đại học Điện lực – Ủy viên-Phản biện 3; PGS.TS. Trần Quang Anh – tài xỉu – Ủy viên; PGS.TS. Hoàng Hữu Hạnh – tài xỉu – Ủy viên

Khách mời tham dự buổi bảo vệ còn có các nhà khoa học đến từ các trường đại học, cơ sở nghiên cứu trong và ngoài Học viện, các bạn bè, đồng nghiệp và người thân của NCS.

Sau khi xem xét hồ sơ luận án, nghe NCS Nguyễn Thị Thanh Thủy trình bày luận án và trả lời các câu hỏi, Hội đồng đã thống nhất đánh giá:

  1. Đề tài luận án phù hợp mã số chuyên ngành. Nội dung trình bày trong luận án chưa thấy trùng lặp với các công trình của các tác giả khác.
  2. Luận án có ý nghĩa khoa học khoa học trong lĩnh vực Hệ thống thông tin và có ý nghĩa thực tiễn trong việc sử dụng các phương phát học máy để nâng cao hiệu quả trích xuất thông tin tự động từ văn bản tiếng Việt
  3. Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu hợp lý, phù hợp với đề tài luận án.
  4. Các kết quả và đóng góp của luận án:

(i) Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả cho trích xuất khía cạnh và phân loại quan điểm trong ngôn ngữ tiếng Việt được trích xuất từ ngôn ngữ tiếng Anh bằng cách khai thác nguồn dữ liệu đã được gán nhãn sẵn từ ngôn ngữ khác.

(ii) Đề xuất giải pháp trích xuất thông tin sử dụng học máy truyền thống và học sâu cho văn bản pháp quy tiếng Việt. Các thông tin được trích xuất bao gồm thực thể tham chiếu và mối quan hệ giữa các thực thể văn bản pháp quy.

(iii) Đề xuất giải pháp trích xuất kết hợp thực thể và quan hệ trong văn bản pháp quy tiếng Việt sử dụng mô hình dựa trên học sâu.

Các giải pháp trên được thử nghiệm trên các bộ dữ liệu chuẩn chứng tỏ hiệu quả của các giải pháp đề xuất.

NCS Nguyễn Thị Thanh Thủy chụp ảnh cùng Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện

NCS Nguyễn Thị Thanh Thủy chụp ảnh cùng Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Học viện

Hội đồng Kết luận:

– Luận án của NCS Nguyễn Thị Thanh Thủy đáp ứng các yêu cầu một luận án tiến sĩ kỹ thuật theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của tài xỉu .

– Tóm tắt luận án phản ánh trung thành nội dung chính của luận án.

– Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu (có 07/07 thành viên có mặt bỏ phiếu tán thành, trong đó có 02/07 phiếu xuất sắc), Hội đồng nhất trí đề nghị tài xỉu công nhận học vị Tiến sĩ kỹ thuật cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Thủy.